Viden om virus

Her har Influmeter samlet nyttig viden om influenzavirus, smitteveje, forebyggelse og symptomer

virus

Influenzavirus

Influenzavirus der inficerer mennesker er klassificeret i tre typer: A, B og C. Type A- og B-virus er strukturelt ens og er belagt med overfladeproteiner kaldet hæmaglutininer (H) og neuraminidaser (N). Type A-virus er klassificeret i undertyper efter deres overfladeproteiner. I løbet af de seneste 30 år er influenzaepidemier hos mennesker hovedsageligt forårsaget af type A (H1N1 og H3N2) og type B-virus. Influenzavirus udvikler sig konstant gennem antigen-drift (punktmutationer i gener, der resulterer i ændrede antigene egenskaber) og antigen-skift (udskiftning af gener, der resulterer i større ændringer af virus). Antigen-drift er ansvarlige for sæsonbestemte variationer i influenzavirus, mens antigen-skift nogle gange kan føre til fremkomsten af en (ny) pandemisk virus.

Influenzasymptomer

Influenza viser sig oftest som en akut luftvejsinfektion. Inkubationsperioden er 1 til 3 dage. Symptomer opstår normalt pludseligt. De mest almindelige symptomer er feber, træthed, tør hoste, ondt i halsen, løbende næse, smerter i kroppen og hovedpine. Disse symptomer forsvinder inden for en til to uger. Mange andre symptomer kan opstå: nysen, diarré osv. Flere vira, udover influenzavirus, kan forårsage disse symptomer. Det er derfor svært at stille en sikker diagnose af influenza uden at foretage en diagnostisk medicinsk prøve. Influenza kan nogle gange beskrives som "alvorlig", når der opstår mere alvorlige symptomer, hvilket kan føre til komplikationer. Komplikationer kan være forårsaget af selve influenzavirussen eller af bakterielle infektioner. Under sæsonbestemte epidemier rammer alvorlig influenza hovedsageligt ældre og mennesker, der lider af kroniske sygdomme. Behandlingen af influenza er fokuseret på de opståede symptomer: febernedsættende medicin, smertestillende medicin, hostemedicin. Den eneste specifikke behandling mod influenza er antivirale lægemidler, som skal gives tidligt og udelukkende reducerer varigheden og intensiteten af symptomerne, og deres brug er begrænset.

Overførsel af sygdommen

Influenza overføres ligesom andre vintervira af dråber der frigives, når en smittet person hoster eller nyser og overfører vira via dråber på hænderne, via spyt, via forurenede genstande (dørhåndtag, legetøj, lommetørklæder osv.) eller fra dråber i luften.

Sæsoninfluenza

Sæsoninfluenza forekommer på den nordlige halvkugle mellem september og april og på den sydlige halvkugle mellem april og oktober. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) forårsager de mellem 3 og 5 millioner alvorlige tilfælde og mellem 250.000 og 500.000 dødsfald hvert år. På den nordlige halvkugle stiger influenzavirus forekomsten oftest i slutningen af december, eller begyndelsen af januar, og varer i gennemsnit 9 uger. Hospitalsindlæggelser og dødsfald er hovedsageligt blandt personer i risikogrupper, for alvorligt sygdomsforløb og blandt den ældste del af befolkningen. På grund af det store antal mennesker, der rammes hvert år, og de til tider alvorlige komplikationer af sygdommen, er influenza et stort folkesundhedsproblem.

Pandemier

En influenzapandemi er en influenzaepidemi forårsaget af en ny influenzavirus, der spreder sig hurtigt rundt i verden. På grund af befolkningens manglende immunitet overfor dette nye virus kan pandemisk influenza forårsage at mange bliver smittet med også resultere i mere alvorlig sygdom end sæsonbestemt influenza. I det 20. århundrede blev der registreret tre influenzapandemier.

I 1918-1919 var "den spanske syge" (A(H1N1)-virus) den mest alvorlige pandemi. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anslog, at mindst 40 millioner mennesker døde. De to andre pandemier var den "asiatiske influenza" (virus A (H2N2)) og "Hongkong-influenzaen" (virus A(H3N2)) fra 1957-1958.

I juni 2009 blev en ny pandemi erklæret. Dette var forårsaget af en ny influenza A(H1N1)-virus indeholdende gener af svine-, fugle- og menneskelig oprindelse. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede den post-pandemiske fase i august 2010. Dette virus cirkulerer nu og er et af de influenza virus der giver sæsoninfluenza.

I slutningen af 2019 dukkede en ny coronavirus op, Sars-Cov-2, som førte til, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede en ny igangværende pandemi i marts 2020.

Og hvad med fugleinfluenza?

Influenzavirus kan inficere andre arter end mennesker, herunder fugle, grise og andre pattedyr. Oftest forholder det sig således at fugleinfluenzavirus kun smitter til andre fugle, men i nogle tilfælde kan virus smitte direkte fra fugle til mennesker. Det gælder bl.a. H5N1 fugleinfluenzavirus der i sjældne tilfælde har forårsaget både milde og alvorlige tilfælde i mennesker. Fugleinfluenza er aldrig påvist i mennesker i Danmark. Svineinfluenza kan også smitte til mennesker, og der var to sådanne tilfælde i Danmark i 2021. Begge personer overkom infektionen.

Beskyt dig selv og dem omkring dig

Den mest effektive måde at reducere risikoen for at blive smittet med influenza og til at beskytte dem omkring dig er at blive vaccineret mod sygdommen. Vaccinen beskytter to uger efter injektionen. Vaccination skal gentages hvert år.

For at beskytte dig selv og andre mod influenza anbefales følgende:

 • Dæk munden til, når du hoster, gerne med et lommetørklæde. Dæk næse og mund til, når du nyser, gerne med et lommetørklæde. Hvis du ikke har en serviet: læg hånden foran næse og mund og vask derefter hænder med sæbe og vand, eller nys i armhulen. Puds din næse med engangslommetørklæder. Vask dine hænder efter hoste, nysen og spyt i et lommetørklæde.
 • Vask dine hænder regelmæssigt med sæbe og vand: vask hænderne under rindende vand, skum op og gnid hænderne, indtil de skummer, husk at gnide håndryggen, mellem fingrene, under neglene og håndled, skyl hænderne godt under rindende vand. Tør hænderne med et rent håndklæde eller papirhåndklæde.
 • Genstande og overflader kan blive forurenet gennem hoste og opspyt hos personer med influenza. Rengøring af genstande og overflader er en effektiv måde at kontrollere forurening på: kontaktflader (dørhåndtag, møbler, toiletkumme osv.) bør vaskes regelmæssigt med varmt vand og sæbe eller sædvanlige husholdningsprodukter, og genstande, som patienten bruger, bør rengøres grundigt og regelmæssigt (mindst en gang om dagen).
 • Udluft dit hjem hver dag.

Influenzavaccinen

Fordi influenzavirus muterer hurtigt, ændres influenzavaccinen hvert år. På SSI's hjemmeside kan man læse mere om årets vacciner og gratis vaccination til visse persongrupper.

Hvor alvorlig er influenza?

Ikke alle bliver lige hårdt ramt, når de bliver smittet med influenza. Generelt bliver unge og voksne raske inden for 3-7 dage, men virussen kan gøre stor skade og nogle gange føre til livstruende komplikationer hos modtagelige personer. Dette kan enten være på grund af selve virussen eller på grund af sekundære infektion, såsom fx lungebetændelse eller myokarditis (betændelse i hjertemusklen).

Hvordan overføres influenza?

Influenza spredes gennem dråber ved nysen, hoste og tale. Dråberne kan forblive kortvarigt i den luft, vi indånder, fx i lukkede rum. Indirekte transmission via overflader (fx dørhåndtag, tastaturer, skærme, osv.), som er berørt af en syg person. På sådanne overflader kan vira forblive infektiøse i nogen tid. Influenzavirus formodes at kunne overleve:

 • et par minutter på huden
 • et par timer i tørret luftvejssekret og på lommetørklæder, tøj, papirer mv.
 • op til flere dage på inaktive overflader (dørhåndtag, arbejdsflader osv.). Tiden mellem infektion og fremkomsten af symptomer (inkubationsperiode) er i gennemsnit 1 til 3 dage, men kan være op til fem dage. I løbet af denne tid kan den inficerede person allerede være smitsom.

Hvad er forskellen mellem en "rigtig" influenza og forkølelse?

En forkølelse er ikke forårsaget af influenzavirus, men af andre luftvejsvira (rhinovirus, coronavirus, respiratorisk syncitialvirus, parainfluenzavirus osv.). Symptomer opstår sædvanligvis gradvist, i modsætning til influenza, som normalt er karakteriseret ved en pludselig indtræden. Forkølelsesvirus forårsager typisk forkølelse, ondt i halsen, betændelse i øjnenes slimhinder og lav feber (til tider høj hos børn). Hoste er ofte en del af en forkølelse. I modsætning hertil forårsager disse vira sjældent muskelsmerter, hovedpine og intens træthed - alle symptomer, der ofte er forbundet med influenza. Nogle gange er det svært at se forskel på de to sygdomme, især når en influenza er mild og ukompliceret. Kun laboratorieundersøgelser kan give en sikker diagnose.

Beskytter mere/varmere tøj mig mod influenza?

Man hører tit "Tag varmt tøj på ellers bliver du forkølet". Influenza viser sig ofte sæsonmæssigt om vinteren, og mange hypoteser er blevet fremsat af forskere for at forklare sammenhængen mellem forkølelse og influenza. Hypotesen om, at koldt vejr nedsætter immunresponset, har været central i debatten, selvom videnskabelig undersøgelse til dato ikke har påvist en sådan sammenhæng. Løsningen er stadig at beskytte dig selv og begrænse spredningen af virussen ved at:

 • vaske dine hænder ofte og/eller spritte dine hænder af
 • dække mund og næse med dit ærme eller en engangsserviet, når du hoster eller nyser
 • udlufte dit hjem hver dag
 • blive hjemme, hvis du er syg
 • blive vaccineret hvis du har høj risiko for komplikationer, eller er nær kontakt til personer i høj risiko.

Dræber kulden bakterier?

Nej! Overlevelsestiden for bakterier og vira i miljøet afhænger af flere faktorer, herunder graden af fugtighed, tilstedeværelsen af organisk stof (fx slim), eksponering for lys (ultraviolet lys), den kemiske sammensætning af miljøet (pH, tilstedeværelse af desinfektionsmidler) og temperaturen. Samlet set bremser lave temperaturer aktiviteten og udviklingen af bakterier og vira, hvilket forlænger deres overlevelsestid uden at inaktivere dem. Vira, der forårsager vinterepidemier (influenza og gastroenteritis), er derfor ikke påvirket af minusgrader - tværtimod.

Hvornår og hvor længe er jeg smitsom, hvis jeg har influenza?

Risikoen for at smitte andre anses for at være højest i begyndelsen af sygdommen. Det anslås, at inficerede personer er smitsomme allerede 24-72 timer før symptomerne begynder og forbliver smitsomme mellem 5 og 7 dage efter symptomstart. Man anses for at være smittefri et døgn efter, at man ikke har feber længere, hvis man i øvrigt føler sig rask. Den smitsomme periode kan være længere (>15 dage) hos børn, ældre og immunkompromitterede patienter, selv hvis de har modtaget antiviral behandling.

Hvordan bliver influenza overvåget i Danmark?

Influenza overvåges også af SSI via sentinelsystemet, vagtlægeordningen, og via laboratoriediagnostik i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), og data formidles via hjemmesiden for overvågning af influenza, covid-19 og andre luftvejssygdomme,