Nyheder

Her finder du nyheder om Influmeter og influenza

Nyheder

29. maj 2024

Influmeter er lukket for nye tilmeldinger og symptomindberetninger indtil den næste influenzasæson begynder i oktober 2024. Tak fordi du har hjulpet med at overvåge influenza i denne sæson

Hvis du vil se tidligere resultater eller andet på hjemmesiden, er den stadig aktiv

I perioden indtil vi åbner igen i oktober måned arbejder vi på forbedringer. En del deltagere har sendt forslag og gode ideer til vores postkasse, som vi også ser på i den forbindelse.

Alle tidligere deltagere får en invitation via mail til at deltage i den nye sæson 2024-2025, som begynder i oktober.

16. maj 2024

Influenzasæsonen er officielt ovre i uge 20 - dvs. at alle deltagere modtager den sidste reminder mail for denne sæson på mandag.

I perioden indtil vi åbner igen i oktober måned arbejder vi på forbedringer. En del deltagere har sendt forslag og gode ideer til vores postkasse, som vi også ser på i den forbindelse.

Nuværende deltagere vil automatisk få en invitation via mail til at deltage igen i den nye sæson 2024-2025, som begynder i slutningen af september måned.

Tak fordi I stadig hænger på, vi glæder os til at se jer igen efter sommeren.

2. maj 2024

Sæson 2023/2024 har generelt været præget af ret lav influenzaaktivitet i alle overvågningssystemer i Danmark. De uger hvor der har været registreret influenzaaktivitet på mere end lavt niveau sås det, at aktiviteten primært var drevet af influenza i de yngre aldersgrupper, nemlig blandt børn mellem 0-4 år. Da Influmeter ikke har deltagere fra de yngre aldersgrupper, er der i sæson 2023/2024 indtil nu kun registreret lav influenzaaktivitet.

Influenzasæsonen er officielt ovre i uge 20 - dvs. om ca. to uger og vi fortsætter med at se på jeres oplysninger indtil da. Tak fordi I stadig hænger på.

25. april 2024

Andelen af influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer er meget lav. Det samme ses i den øvrige influenzaovervågning. Til gengæld ses der stadig en del andre luftvejssygdomme blandt danskere, herunder mycoplasma-  rhinovirus- og parainfluenzainfektioner. Her kan du se mere om cirkulerende luftvejssygdomme i Danmark

11. april 2024

Med foråret endelig på vej og påsken vel overstået går vi de sidste uger af denne sæson i møde. Influenzaaktiviteten er stadig lav og vi er taknemmelige for jeres vedholdenhed. Som vi har nævnt tidligere har vi åbnet for, at man kan tilmelde andre deltagere end sig selv. Det kunne være ægtefællen/partneren eller børnene. Desværre tillod den nye version af Influmeters hjemmeside ikke tilmeldelsen af andre end en selv. Dette medførte, at der nu er stort set ikke er børn med og selvom vi aldrig har haft mange børn med, så er de en vigtig del af det samlede billede. Så vi håber, der er mange af jer, der har lyst til at tilmelde flere familiemedlemmer. Du kan se, hvordan man gør her

20. marts 2024

Influenzaaktiviteten er stadig faldende i alle danske overvågningssystemer.  

I Influmeter har der siden sidste uge igen været mulighed for at rapportere symptomer for andre end sig selv fx familiemedlemmer. Vi håber, der er mange af jer, der har lyst til det. Du kan se, hvordan man gør her.

8. marts 2024

I Influmeter er der nu igen mulighed for at rapportere symptomer for andre end sig selv fx familiemedlemmer. Vi håber, der er mange af jer, der har lyst til det. Du kan se, hvordan man gør her.

De seneste resultater af jeres bidrag kan, som vanligt, ses på resultatsiden.

22. februar 2024

Antallet af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer har været støt faldende siden uge 50. Det har næsten udelukkende været influenza A, der har cirkuleret i denne sæson. Læs mere om de tre overordnede influenzatyper her.

8. februar 2024

Influmeter har i den seneste tid registreret meget lav ILS-aktivitet blandt deltagerne. Denne tendens afspejles nu også i de øvrige danske overvågningssysystemer for influenza. Du kan se Influmeters overvågningsdata her og SSI's resterende influnezaovervågning her.

På figuren nedenfor ses antallet af besvarelser fra Influmeterdeltagere samt andelen, der har haft influenzalignende symptomer i den seneste uge, fordelt på aldersgruppe. Det grå område viser usikkerheden, jo bredere området er, jo større er usikkerheden. Da der er få influmeterdeltagere i 20-29-årsgruppen, bliver usikkerheden derfor stor i denne gruppe.

Antal besvarelser samt andelen der har haft influenzalignende symptomer (ILS) i den seneste uge, fordelt på aldersgruppe

1. februar 2024

Blandt Influmeterdeltagere havde 0,7 % influenzalignende symptomer den seneste uge. Andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer har indtil videre ligget lavt i hele denne sæson. Sæsonens højeste influenzaaktivitet sås i uge 50, hvor næsten 3 % af deltagerne havde influenzalignende symptomer. Det er dog endnu for tidligt at afgøre, hvor vidt vi er ved at være ovre denne influenzasæson.

25. januar 2024

Influmeter har opgjort antal deltagere per 100.000 borgere fordelt på de danske kommuner og kortet kan ses på Resultatsiden. Opgørelsen viser en kommunal spændvidde fra under 20 til over 75 deltagere per kommune, men alle kommuner på nær to har Influmeterdeltagere.

Blandt syge danskere smittet med influenza ses der stadig næsten udelukkende smitte med influenza A, og primært subtype A(H1N1).

11. januar 2024

Influmeter har tilføjet to nye figurer til resultatsiden. Den første figur viser fordelingen af deltagerne på aldersgruppe og køn. Her ses at der er ca. 60 % kvinder og 40 % mænd. Over 80 % af deltagerne er desuden 50 år eller ældre. Den anden nye figur er et kort med fordeling af Influmeterdeltagere på kommuneniveau.

Influenzaaktiviteten har siden årsskiftet været faldende og er nu på et meget lavt niveau både blandt Influmeterdeltagere og blandt personer registreret i andre overvågningssystemer.

4. januar 2024

Influmeter har nu omtrent 2.000 tilmeldte. Af de omtrent 1.500 der rapporterede havde under 1 % influenzalignende symptomer. Dette tal svarer meget godt til danske vagtlægedata for influenza i de seneste uger.

Husk at du kan se flere af Influmeters egne data under fanen Resultater. Der vil løbende blive tilføjet nye figurer på siden.

21. december 2023

Vi har nået juletiden og til trods for en sen start for Influmeter, glæder vi os over jeres stabile deltagelse.

Influmeter holder juleferie og er tilbage i januar, men husk endelig at melde ind imellem jul og nytår.

Efter nytår vil vi arbejde på, at vise flere resultater af de spændende data, I sender os.

Vi fra Influmeter håber I får en god jul og et godt nytår.

Vi ses i det nye år!

Julehilsen

 

6. december 2023

Influmeter er nu heldigvis kommet godt i gang. Der er for nuværende omtrent 3.000 tilmeldte med en nogenlunde ligelig fordeling blandt mænd og kvinder, og størstedelen i alderen 50+ år.

Vores nye system giver desværre endnu ikke mulighed for at tilmelde andre end sig selv. Det arbejder vi blandt andet på at ændre, så børn, ægtefæller, og/eller ældre i familien kan være med til at rapportere symptomer via en allerede tilmeldt deltager. 

Af de 3.000 nuværende deltagere har omtrent 2.000 rapporteret hvorvidt de har haft symptomer eller ej. Vi er for øjeblikket ved at analysere data, som skal vises på resultatsiden inden længe.

For øjeblikket er influenzaniveauet i Danmark stigende, og samtidig cirkulerer en del andre luftvejssygdomme såsom mykoplasma (kold lungebetændelse i folkemunde), kighoste, og RS-virus.

Du kan se mere om den aktuelle situation her.

3. november 2023 - Ny hjemmeside

Velkommen til den nye Influmeter-hjemmeside! Vi er tilbage med en ny hjemmeside med et helt nyt design.

Vores frivillige, som allerede har deltaget via den gamle hjemmeside, modtager en invitation til at fortsætte deltagelsen her.

Man skal bekræfte sin e-mailadresse, angive en ny adgangskode og udfylde baggrundsskemaet for at deltage i den nye influenzasæson.