Nyheder

Her finder du nyheder om Influmeter og influenza

Nyheder

22. februar 2024

Antallet af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer har været støt faldende siden uge 50. Det har næsten udelukkende været influenza A, der har cirkuleret i denne sæson. Læs mere om de tre overordnede influenzatyper her.

8. februar 2024

Influmeter har i den seneste tid registreret meget lav ILS-aktivitet blandt deltagerne. Denne tendens afspejles nu også i de øvrige danske overvågningssysystemer for influenza. Du kan se Influmeters overvågningsdata her og SSI's resterende influnezaovervågning her.

På figuren nedenfor ses antallet af besvarelser fra Influmeterdeltagere samt andelen, der har haft influenzalignende symptomer i den seneste uge, fordelt på aldersgruppe. Det grå område viser usikkerheden, jo bredere området er, jo større er usikkerheden. Da der er få influmeterdeltagere i 20-29-årsgruppen, bliver usikkerheden derfor stor i denne gruppe.

Antal besvarelser samt andelen der har haft influenzalignende symptomer (ILS) i den seneste uge, fordelt på aldersgruppe

1. februar 2024

Blandt Influmeterdeltagere havde 0,7 % influenzalignende symptomer den seneste uge. Andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer har indtil videre ligget lavt i hele denne sæson. Sæsonens højeste influenzaaktivitet sås i uge 50, hvor næsten 3 % af deltagerne havde influenzalignende symptomer. Det er dog endnu for tidligt at afgøre, hvor vidt vi er ved at være ovre denne influenzasæson.

25. januar 2024

Influmeter har opgjort antal deltagere per 100.000 borgere fordelt på de danske kommuner og kortet kan ses på Resultatsiden. Opgørelsen viser en kommunal spændvidde fra under 20 til over 75 deltagere per kommune, men alle kommuner på nær to har Influmeterdeltagere.

Blandt syge danskere smittet med influenza ses der stadig næsten udelukkende smitte med influenza A, og primært subtype A(H1N1).

11. januar 2024

Influmeter har tilføjet to nye figurer til resultatsiden. Den første figur viser fordelingen af deltagerne på aldersgruppe og køn. Her ses at der er ca. 60 % kvinder og 40 % mænd. Over 80 % af deltagerne er desuden 50 år eller ældre. Den anden nye figur er et kort med fordeling af Influmeterdeltagere på kommuneniveau.

Influenzaaktiviteten har siden årsskiftet været faldende og er nu på et meget lavt niveau både blandt Influmeterdeltagere og blandt personer registreret i andre overvågningssystemer.

4. januar 2024

Influmeter har nu omtrent 2.000 tilmeldte. Af de omtrent 1.500 der rapporterede havde under 1 % influenzalignende symptomer. Dette tal svarer meget godt til danske vagtlægedata for influenza i de seneste uger.

Husk at du kan se flere af Influmeters egne data under fanen Resultater. Der vil løbende blive tilføjet nye figurer på siden.

21. december 2023

Vi har nået juletiden og til trods for en sen start for Influmeter, glæder vi os over jeres stabile deltagelse.

Influmeter holder juleferie og er tilbage i januar, men husk endelig at melde ind imellem jul og nytår.

Efter nytår vil vi arbejde på, at vise flere resultater af de spændende data, I sender os.

Vi fra Influmeter håber I får en god jul og et godt nytår.

Vi ses i det nye år!

Julehilsen

 

6. december 2023

Influmeter er nu heldigvis kommet godt i gang. Der er for nuværende omtrent 3.000 tilmeldte med en nogenlunde ligelig fordeling blandt mænd og kvinder, og størstedelen i alderen 50+ år.

Vores nye system giver desværre endnu ikke mulighed for at tilmelde andre end sig selv. Det arbejder vi blandt andet på at ændre, så børn, ægtefæller, og/eller ældre i familien kan være med til at rapportere symptomer via en allerede tilmeldt deltager. 

Af de 3.000 nuværende deltagere har omtrent 2.000 rapporteret hvorvidt de har haft symptomer eller ej. Vi er for øjeblikket ved at analysere data, som skal vises på resultatsiden inden længe.

For øjeblikket er influenzaniveauet i Danmark stigende, og samtidig cirkulerer en del andre luftvejssygdomme såsom mykoplasma (kold lungebetændelse i folkemunde), kighoste, og RS-virus.

Du kan se mere om den aktuelle situation her.

3. november 2023 - Ny hjemmeside

Velkommen til den nye Influmeter-hjemmeside! Vi er tilbage med en ny hjemmeside med et helt nyt design.

Vores frivillige, som allerede har deltaget via den gamle hjemmeside, modtager en invitation til at fortsætte deltagelsen her.

Man skal bekræfte sin e-mailadresse, angive en ny adgangskode og udfylde baggrundsskemaet for at deltage i den nye influenzasæson.