Om Influmeter

Influmeter overvåger influenzasmitte i befolkningen

Om Influmeter

Baggrund

Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut (SSI), driver Influmeter med det formål at forebygge og bekæmpe influenzavirus, herunder ved at overvåge udviklingen af sygdommen. Influmeter drives som en del af den samlede sygdomsovervågning af luftvejssygdomme. Influmeter blev lanceret i Danmark i 2013 og er en del af det europæiske influenzaovervågningsnetværk, InfluenzaNet, som tilsammen følger og sammenligner influenzaforekomst blandt de deltagende lande.

Hvorfor har vi denne overvågning?

Influenzavirus er en almindelig sygdom, der findes både i høj-, lav- og mellemindkomstlande. Sygdommen betragtes ofte som en triviel, selvbegrænsende virus, men undersøgelser viser, at den er ansvarlig for en betydelig overdødelighed, sygelighed og økonomisk byrde hvert år. Derudover frygter forskere, at nye virusstammer, især af animalsk oprindelse, såkaldte zoonoser, som kan smitte mellem dyr og mennesker, fx fugleinfluenza og covid, kan føre til alvorlige globale epidemier (pandemier), som kan forårsage millioner af dødsfald.

Sammenlignet med traditionelle overvågningssystemer, hvor der normalt indsamles oplysninger om patienter under deres besøg hos egen læge eller under indlæggelse, giver Influmeter alle borgere mulighed for frivilligt at rapportere deres symptomer direkte til SSI. Influmeter overvåger således også smitte med influenzavirus i den del af befolkningen, som ikke opsøger egen læge mv. Influmeter bidrager herved til, at SSI bedre kan følge med udviklingen af sygdommen som helhed. Systemet har vist sig at være i stand til at opdage influenzaudbrud hurtigere end traditionelle systemer og herved forbedre vores forståelse af, hvordan influenzavirus overføres, og endnu vigtigere, hvordan epidemier kan forebygges og begrænses. Ud over dette vil data indsamlet både i Danmark og i andre influenzanet-lande bidrage til bedre at forstå udviklingen og transmissionen af virus.

Ved at deltage bidrager du således både til befolkningens sundhed og til folkesundhedsforskning.

Kontaktinformation

Du kan kontakte Influmeter på mail: influmeter@ssi.dk, hvis du har spørgsmål om din deltagelse eller Influmeter generelt.