Hjælp med influenzaovervågning - tilmeld dig Influmeter

Hjælp med influenzaovervågning - tilmeld dig Influmeter

Influmeter er et værktøj designet til at overvåge spredningen af influenzalignende symptomer i Danmark

Overvågningen bygger på frivillig indsats fra borgere, der uafhængigt af, om de har søgt læge eller modtaget behandling, ugentligt rapporterer, om de har haft symptomer og dermed bidrager til viden om spredning af influenzalignende sygdom i samfundet.

Influmeter drives af Statens Serum Institut og er en del af et europæisk samarbejde, InfluenzaNet, med deltagelse fra cirka 10 europæiske lande, med lignende systemer.